Projektbeskrivning

Illustrationer

Illustrationer i olika tekniker enligt uppdrag.

Att använda sig av skräddarsydda illustrationer är ett smart och enkelt sätt att krydda ditt varumärke. Det blir unika och företagsanpassade bilder som också är lättanvända tillsammans med interaktiva element. En illustration kan hjälpa till att sätta stämning till en text och ger snabb översikt med diagram och grafik. Eller så låter man bilden berätta sin egen historia.

Kontakt: Charlotte Askari