Projektbeskrivning

Rum för aktivt lärande

Logotyp och grafisk manual för symposiet Rum för aktivt lärande, arrangerat av Akademiska Hus, Uppsala universitet, Örebro universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Uppdrag
Rum för aktivt lärande är ett årligt återkommande symposium som tar upp frågor om pedagogik och nya rum för lärandeprocessen. Önskemålet var en logotyp som speglar en ny pedagogik och anpassad fysisk miljö i klassrummen, där eleverna istället för att vända sig mot en kateder jobbar i lag kring runda bord.

Lösning
Lösningen blev en logotyp med en stiliserad bild av uppsträckta händer kring ett bord som symboliserar aktivitet och deltagande i en lärande kontext. Som grafiskt element används även händerna från logotypen som separat illustration. Små utsnitt ur illustrationen skalas upp till ett kontrastfullt och färgrikt mönster.

Kontakt: Charlotte Askari