Projektbeskrivning

Tennisprofil

Omarbetning av logotyp enligt uppdrag för Kungälvs Tennisklubb (KTK).

Uppdrag
Översyn och omarbetning av befintlig logotyp.

Lösning
Logotypens nya form är anpassad för god läsbarhet i tryck på kläder och ojämna underlag. Symbolen har fått en tydligare inramning samt en mjukare böjning av båge som frigör yta åt “KTK”. Initialerna har justerats för ett rent och lättläst intryck och illustrationen av Kungälvs fästning har omarbetats. Ordbild har justerats i format och placering för att balanserar symbolen. Logotypen togs i bruk under hösten 2016.

Kontakt: Charlotte Askari