Projektbeskrivning

Val 2014

Fotografering och utformning av affischer för Socialdemokraterna i Kungälv inför valet 2014. Porträtterade politiker kandiderar på lokal- eller riksnivå.

Uppdrag
Utifrån budskapen ”Chansa inte — förändra” och ”Ett bättre Kungälv för alla” ta fram affsicher inför valet 2014.

Lösning
Kandidaterna fotograferades under juli månad i sommarmiljöer i Kungälv. I utformningen av affischerna lades fokus på personporträtten och samhörighet.

Kontakt: Charlotte Askari